vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


3989/CCT-KTR15/09/2023Chi cục thuế huyệnVề việc quản lý thu hoạt động xây dựng ngoại tỉnh trên địa bàn


3986/UBND-TCKH14/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3986 V/v báo cáo kiến nghị đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương3988/UBND-TCKH14/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3988 V/v lấy ý kiến phục vụ thẩm định dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân – GĐ2 (lần 3)


3985/UBND-VP14/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3985 V/v xin chủ trương tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm tại Sở Tài nguyên – Môi trường, Thành phố Hải Phòng


3443/QĐ-UBND14/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3443 QĐ Về việc biệt phái công chức cấp xã (Trần Trung Văn)3987/UBND-TCKH14/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3987 V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn


3989/UBND-VPĐP14/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3989 V/v tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023


3956/TB-UBND13/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3956 TB Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tại Hội nghị giao ban mở rộng tháng 9 năm 2023 (Nhờ VT lấy lại bản này).3963/TB-UBND13/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3963 TB V/v đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Phan Thanh Long, Xuân Viên


3442/QĐ-UBND13/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3442 QĐ Về việc chuyển xếp lương đối với cán bộ cấp xã (Trần Văn Hiền)3970/TB-UBND13/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3970 TB V/v cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Võ Thanh Phúc, xã Xuân Hải3436/QĐ-UBND13/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3436 QĐ Công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn, ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 NguyễnThanh Bường, Xuân Giang
3967/TB-UBND13/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3967 TB V/v đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Phan Văn Tiu, Xuân Viên
3976/UBND-TCKH13/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3976 V/v kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và kiến nghị, đề xuất3972/TB-UBND13/09/2023UBND Huyện Nghi Xuân3972 TB V/v đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Phan Thị Thanh, Tiên Điền